„WikiCreole“ špargalka

//kursyvas//kursyvas
**pusjuodis**pusjuodis
* Sąrašas su ženklais
* Antras punktas
** Papunktis
• Sąrašas su ženklais
• Antras punktas
..• Papunktis
# Numeruotas sąrašas
# Antras punktas
## Papunktis
1. Numeruotas sąrašas
2. Antras punktas
2.1 Papunktis
Nuoroda į [[Puslapį]]Nuoroda į Puslapį
[[URL|nuorodos pav.]]nuorodos pavadinimas
== Didelė antraštė
=== Vidutinė antraštė
==== Maža antraštė
Didelė antraštė
Vidutinė antraštė
Maža antraštė
Nepradedama
nauja eilutė!

Naudokite tuščią eil.
Nėra naujos eilutės!

Naudokite tuščią eil.
Priverstinis\\eil. lūžis
Priverstinis
eilutės lūžis
Horizontali linija:
----
Horizontali linija:
{{Paveikslas.jpg|pav.}}Pav. su pavadinimu
|=|=lentelė|=antraštė|
|a|lentelės|eilutė|
|b|lentelės|eilutė|
Lentelė
{{{
== [[NeWiki]]:
//neformatuoti//
}}}
== [[NeWiki]]:
//neformatuoti//
www.wikicreole.org